Resolutions

Barangay Council for the Protection of Children

Barangay Resolution No. 137

Series of 2008

 

Resolusyon Para sa Aktibisyon ng Grupo ng BCPC sa Barangay 599

 

Yayamang, ang Pamahalaang Pilipino ay may pagmamalasakit para sa kapakanan at kinabukasan ng mga batanng Pilipino kaya't ito'y naging signatory sa Convention on the Rights of the Child (CRC) at World Declaration for Child Survival, Protection and Development (WDCSPD);

 

Yayamang, ipinasa nito noon pang 1974 ang P.D. 603 o Child and Youth Welfare Code kung saan ito'y naghihikayat sa lahat ng mga punong-barangay na itatag ang LCPC sa kanilang mga barangay upang matamasa ng mga bata ang kanilang mga karapatan;

 

Yayamang, nagpababa noon ang DILG ng isang serye ng mga Memorandum Circular upang ipahayag ang kaseryusohan ng pamahalaan sa pagbuo ng BCPC sa bawat barangay upang tamahin ng mga bata ang kanilang mga karapatan at puksain na ang child abuse at  lahat ng iba pang paglapastangan sa karapatan ng mga bata;

 

Yayamang, kailangan ng barangay ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan, ang pagtutulungan ng ibang sektor, upang mabigyan ng proteksyon ang maraming bata laban sa pang-aabuso eksploytasyon at matamasa ng mas maraming bata ang kanilang karapatan sa edukayon at iba pang karapatan;

 

Samakatuwid, ngayon, nagkasundo ang Sangguniang Barangay 599 na itatag muli at gawing aktibo ang grupo ng Barangay Council for the Protection of Children, upang maging mekanismo ng pamahalaan sa pagtatamo ng "survival", "protection', "development", at   "participation" ng mga bata sa buong saklaw ng barangay, na may layunin at mga tungkuling nililinaw sa Revised Guidelines kaugnay sa BCPC.

 

Ipinasa ng Sangguniang Barangay ng Brgy.599 Zone 59, District VI, Manila noong regular na sesyon na ginanap noong ika-4 ng Abril, 2009.